Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dọc theo lắt cắt địa hình từ A đến B (A - B), yếu tố nào dưới đây không thể hiện trong lát cắt địa hình A - B?

A. Dãy núi cánh cung Bắc Sơn

B. Hướng núi của dãy Con Voi

C. Hướng nghiêng Tây Bắc - Đông Nam của vùng núi Đông Bắc

D. Sơn nguyên Đồng Văn