Để cho năng suất cao, chúng ta nên trồng các...

Câu hỏi: Để cho năng suất cao, chúng ta nên trồng các cây hoa màu ở loại đất nào ?

A. Đất đỏ bazan

B. Đất phù sa

C. Đất pha cát

D. Đất đá ong