Lãnh hải là vùng biển

Câu hỏi: Lãnh hải là vùng biển

A. Giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở

B. Thuộc chủ quyền quốc gia trên biển

C. Được quy định nhằm đảm bảo việc thực hiện chủ quyền nước ta trên biển

D. Nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do hoạt động về hàng hải, hàng không