Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu...

Câu hỏi: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi u=1202cos(100πt) V vào đoạn mạch AB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết sau khi thay đổi C thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2 lần và dòng điện tức thời trong mạch trước và sau khi thay đổi C lệch pha nhau một góc 5π/12. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi C có giá trị bằng

A. 60 3V 

B. 602V 

C. 120 V. 

D. 60 V.