Mục đích của chế biến thức ăn là:

Câu hỏi: Mục đích của chế biến thức ăn là:

A. Làm tăng mùi vị.

B. Tăng tính ngon miệng.

C. Dễ tiêu hóa, khử bỏ chất độc hại.

D. Tất cả đều đúng.