Điểm tương đồng trong chính sách đ...

Câu hỏi: Điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản và Anh trong những năm 1950 - 1973 là

A. củng cố mối quan hệ với các nước lớn ở châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc.

B. đối đầu quyết liệt với Liên Xô.

C. ủng hộ cuộc chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam.

D. tập trung xây dựng, củng cố mối quan hệ với các nước trong khối ASEAN.