Tinh bột có nhiều trong các loại ngũ cốc như...

Câu hỏi: Tinh bột có nhiều trong các loại ngũ cốc như gạo, ngô, khoai, sắn. Công thức phân tử của tinh bột là

A. C12H22O11

B. C6H12O6

C. (C6H10O5)n

D. CH2O

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!