Khi công dân giao kết được một hợp đồng lao...

Câu hỏi: Khi công dân giao kết được một hợp đồng lao động, có nghĩa là:

A. Có việc làm ổn định.

B. Xác lập được một quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh.

C. Có vị trí đứng trong xã hội.

D. Bắt đầu có thu nhập.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 1 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!