Tại thời điểm t = 0, hai vật A, B chuyển độn...

Câu hỏi: Tại thời điểm t = 0, hai vật A, B chuyển động tròn đều ngược chiều kim đồng hồ như hình vẽ, với tần số lần lượt là 2 Hz và 5 Hz. Hai chất điểm gặp nhau lần thứ 2019 ở thời điểm

A. 8069/12 s.

B. 2691/4 s.

C. 8077/12 s.

D. 673 s.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải !!