Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Na...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết các mỏ đá vôi xi măng lớn nhất phía nam phân bố ở tỉnh

A. Tiền Giang.

B. Đồng Nai.

C. Kiên Giang.

D. An Giang.