Khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN...

Câu hỏi: Khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN), xét các kết luận sau đây:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!