Cho hình chóp S.ABCD

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a. Cạnh bên SA  vuông góc với đáy và SA =a Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAD) bằng

A. 30o

B. 45o

C. 60o

D. 90o