Cộng đồng kinh tế châu Âu từ...

Câu hỏi: Cộng đồng kinh tế châu Âu từ mười nước lên đến mười hai nước, với sự gia nhập của các nước nào?

A. Thụy Điển, Phần Lan.                  

B. Ai-len, Áo.

C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.    

D. Anh, Bồ Đào Nha.