Phần sặc sỡ nhất của các loài hoa thụ phấn n...

Câu hỏi: Phần sặc sỡ nhất của các loài hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có tên gọi là gì ?

A. Nhuỵ

B. Nhị

C. Tràng

D. Đài