Yếu tố nào sau đây đóng vai trò qu...

Câu hỏi: Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quyết định trong tư liệu lao động?

A. Hệ thống bình chứa.

B. Cơ sở hạ tầng.

C. Công cụ lao động.

D. Đối tượng lao động.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bộ đề ôn luyện - Tổ hợp KHXH có đáp án !!