Khoáng sản kim loại đen ở nước ta...

Câu hỏi: Khoáng sản kim loại đen ở nước ta bao gồm:

A. Quặng bôxit, mangan, titan, sắt.

B. Quặng crôm, titan, apatit, bôxit. 

C. Quặng titan, crôm, sắt, mangan.

D. Quặng sắt, bôxit, niken, mangan.