Vùng núi Đông Bắc có vị trí

Câu hỏi: Vùng núi Đông Bắc có vị trí

A. nằm từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã

B. nằm ở phía nam dãy Bạch Mã

C. nằm ở phía đông thung lũng sông Hồng

D. nằm giữa sông Hồng và sông Cả