Ví dụ nào sau đây phản ánh sự tiến...

Câu hỏi: Ví dụ nào sau đây phản ánh sự tiến hóa phân li?

A. tay người và cánh dơi

B. cánh dơi và cánh ong mật

C. tay người và vây cá

D. cánh dơi và cánh bướm

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!