Mục đích cuộc hành quân Xê-đa Phôn của Mỹ là...

Câu hỏi: Mục đích cuộc hành quân Xê-đa Phôn của Mỹ là gì?

A. Thí nghiệm một loại hình chiến lược mới

B. Xóa địa đạo Củ Chi và Bến Súc

C. Diệt cơ quan đầu não khu Sài Gòn - Gia Định và xóa địa đạo Củ Chi và Bến Súc

D. Diệt cơ quan đầu não khu Sài Gòn - Gia Định