Tại sao từ những năm 70 của thế kỷ XX, các n...

Câu hỏi: Tại sao từ những năm 70 của thế kỷ XX, các nước Tây Âu, Nhật Bản đều có sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại?

A. Do sự lớn mạnh về tiềm lực kinh tế, tài chính. 

B. Do sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông - Tây. 

C. Các nước muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ. 

D. Do sự sụp đổ của trật tự 2 cực Ianta.