Liên minh châu Âu (EU) ra đời đã t...

Câu hỏi: Liên minh châu Âu (EU) ra đời đã trở thành tổ chức liên kết

A. kinh tế lớn nhất hành tinh.

B. kinh tế, khoa học - kỹ thuật lớn nhất hành tinh

C. kinh tế, chính trị, xã hội lớn nhất hành tinh.

D. chính trị - kinh tế vào hàng lớn nhất hành tinh.