Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ...

Câu hỏi: Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ ?

A. Phi lao

B. Nhài

C. Lúa

D. Ngô

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 6 Bài 30 (có đáp án): Thụ phấn !!