Trong các loài sau, loài nào là động vật rừn...

Câu hỏi: Trong các loài sau, loài nào là động vật rừng quý hiếm ở Việt Nam?

A. Voọc ngũ sắc, voọc mũi hếch, công, gà lôi.

B. Voi, trâu rừng, bò nuôi, sói.

C. Gấu chó, chó, vượn đen, sóc bay.

D. Mèo tam thể, Cầy vằn, cá sấu, tê giác một sừng.