Ngày 15/8/1945, diễn ra sự kiện lịch sử gì đ...

Câu hỏi: Ngày 15/8/1945, diễn ra sự kiện lịch sử gì đối với phát xít ở Châu Á - Thái Bình Dương?

A. Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện quân Đồng Minh.

B. Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, hủy diệt thành phố Hirôxima.

C. Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quân Quan Đông của Nhật.

D. Quả bom nguyên tử thứ 2 của Mĩ thả xuống phá hủy thành phố Nagasaki.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 3 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!