Thời cơ thuận lợi để Cách mạng thá...

Câu hỏi: Thời cơ thuận lợi để Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam giành được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu là

A. quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ Trần Trọng Kim cùng tay sai của Nhật hoang mang.

B. Nhật đảo chính Pháp, làm cho cách mạng Việt Nam chỉ còn một kẻ thù.

C. Nhật lần lượt rút khỏi khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

D. Mĩ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki tiêu diệt phát xít Nhật.