Vai trò quan trọng nhất của côn...

Câu hỏi: Vai trò quan trọng nhất của công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng là

A. đảm bảo tiêu nước cho các tỉnh thượng nguồn sông Đồng Nai

B. tưới nước cho diện tích canh tác của tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh)

C. đảm bảo cân bằng cho hệ sinh thái nông nghiệp

D. phát triển du lịch Dầu Tiếng hướng tới trở thành “Khu du lịch sinh thái”