Ở 1 loài chim, 2 tính trạng chiều...

Câu hỏi: Ở 1 loài chim, 2 tính trạng chiều cao chân và độ dài lông được chi phối bởi hiện tượng 1 gen quy định 1 tính trạng. Giả sử: A: chân cao, a: chân thấp, B: đuôi dài, b: đuôi ngắn.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4