Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài th...

Câu hỏi: Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài thân chính nếu chúng ta

A. không bón thúc cho cây..

B. đốn các cành lân cận thân chính.

C. tỉa bớt lá.

D. cắt bỏ ngọn cây

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 3 (có đáp án - Đề số 1) !!