Nội dung của tất cả các văn bản đề...

Câu hỏi: Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức 

B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính phù hợp về mặt nội dung. 

D. Tính bắt buộc chung. 

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bộ đề 6 - Luyện thi THPTQG tổ hợp KHXH có đáp án !!