Hãy tìm đúng lý do Nhật Bản được gọi là “Đế...

Câu hỏi: Hãy tìm đúng lý do Nhật Bản được gọi là “Đế quốc kinh tế”

A. Nhật Bản là một siêu cường về kinh tế

B. Đế quốc Nhật bành trướng, xâm nhập mở rộng phạm vi thế lực kinh tế khắp mọi nơi trên thế giới đặc biệt là vùng Đông Nam Á

C. Nhật Bản chỉ chú trọng phát triển quân sự và tiến hành chiến tranh

D. Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt với Mĩ và Tây Âu