Trong các loại thức ăn sau, loại nào có nguồ...

Câu hỏi: Trong các loại thức ăn sau, loại nào có nguồn gốc động vật?

A. Cám.

B. Khô dầu đậu tương.

C. Premic vitamin.

D. Bột cá.