Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh...

Câu hỏi: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới dây thì nó sẽ phát quang?

A. lục.

B. vàng.

C. lam.

D. da cam.