Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy xác định các đô thị loại 2 (năm 2007) ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Việt Trì, Thái Nguyên, Hạ Long

B. Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn

C. Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang

D. Lai Châu, Lào Cai, Móng Cái