Nhật tiến hành đảo chính Pháp vào...

Câu hỏi: Nhật tiến hành đảo chính Pháp vào đêm 9-3-1945 vì

A. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh - Mĩ.

B. phe phát xít đang thua to ở châu Á- Thái Bình Dương.

C. để tránh hậu họa khi Đồng minh vào Đông Dương, Pháp sẽ dựa vào Đồng minh hất cẳng Nhật.

D. quân đội Pháp đang được củng cố ở Đông Dương.