Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết Tây Bắc có các cao nguyên nào? 

A. Sín Chải, Sơn La, Hủa Phan. 

B. Sín Chải, Sơn La, Đồng Văn. 

C. Sín Chải, Mộc Châu, Sơn La. 

D. Sín Chải, Sơn La, Di Linh.