Đế quốc Mĩ thực hiện cuộc chiến tranh phá ho...

Câu hỏi: Đế quốc Mĩ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ

A. làm lung lay ý chí quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.

B. ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam.

C. phong tỏa các cảng Hải Phòng và các sông, luồng, lạch, vùng biển ở miền Bắc.

D. cứu nguy cho chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán ở Pa-ri.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 3 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!