Quả chuối khi chín vẫn còn vết tích của:

Câu hỏi: Quả chuối khi chín vẫn còn vết tích của:

A. Đầu nhuỵ.

B. Lá đài.

C. Tràng.

D. Bao phấn.