Năm 1949, khi Mĩ thành lập khối NA...

Câu hỏi: Năm 1949, khi Mĩ thành lập khối NATO đã lôi kéo các nước nào ở Tây Âu tham gia?

A. Anh, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan.

B. Anh, Pháp, Tây Đức, Italia, Bỉ.

C. Tây Đức, Italia, Anh, Pháp.

D. Anh, Pháp, Tây Đức, Lúcxămbua, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan.