Cho hàm số y= f(x)  xác định và liên tục trê...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f(x)  xác định và liên tục trên R , có đồ thị của hàm số  y= f’(x) như hình vẽ sau.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.