GIÁ TRỊ SẢN XUẤT...

Câu hỏi: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (GIÁ THỰC TẾ) PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

A. 6459,2 nghìn tỉ đồng

B. 9456, 2 nghìn tỉ đồng

C. 5469,2 nghìn tỉ đồng

D. 4569,2 nghìn tỉ đồng