Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp (năm 2001)...

Câu hỏi: Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp (năm 2001), vùng công nghiệp 1 bao gồm

A. các tỉnh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh.

C. các tỉnh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh.

D. các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 1 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!