Cho 10 kg glucozơ (chứa 10% tạp chất) lên me...

Câu hỏi: Cho 10 kg glucozơ (chứa 10% tạp chất) lên men thành rượu etylic. Biết rượu etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến rượu etylic bị hao hụt mất 5%. Thể tích rượu etylic 46° thu được là

A. 11,875 lít

B. 2,185 lít

C. 2,785 lít

D. 3,875 lít

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!