Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M...

Câu hỏi: Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vn trực tiếp kế toán nhưng bị chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

A. Người dân xã X và ông K

B. Kế toán M, ông K và người dân xã X

C. Chủ tịch và người dân xã X

D. Chủ tịch xã và ông K