Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác...

Câu hỏi: Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ AB và EG

A. 90o

B. 60o

C. 45o

D. 120o