Nguyên nhân trực tiếp làm hơn hai...

Câu hỏi: Nguyên nhân trực tiếp làm hơn hai triệu đồng bào ta ở miền Bắc bị chết trong nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 là

A. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay.

B. tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta.

C. Nhật thu mua thực phẩm chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt.

D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét lương thực của nhân dân ta cung cấp cho Nhật.