Hướng vòng cung của các dãy núi ở...

Câu hỏi: Hướng vòng cung của các dãy núi ở Đông Bắc làm cho

A. Địa hình của vùng nghiêng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam

B. Địa hình của vùng không có các dãy núi cao

C. Mạng lưới sông ngòi của vùng thường ngắn, dốc

D. Gió mùa mùa đông xâm nhập một cách dễ dàng