Bình đẳng về

Câu hỏi: Bình đẳng v trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải …………. về hành vi vi phạm của mình trước pháp luật

A. Nhận trách nhiệm

B. Bị bắt

C. Chịu trách nhiệm

D. Chịu tội