Trong các tia sau, tia nào được ứn...

Câu hỏi: Trong các tia sau, tia nào được ứng dụng để chụp ảnh Trái Đất từ vệ tinh?

A. tia hồng ngoại

B. tia X

C. tia tử ngoại

D. tia gama