Ở người...

Câu hỏi: Ở người, nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng vận tốc máu trong mao mạch là chậm nhất

A. Tổng thiết diện của các mao mạch trong cơ thể là lớn nhất nên tốc độ máu chậm nhất

B. Giúp sự trao đổi các chất dinh dưỡng trong máu với các tế bào, mô và cơ quan

C. Màng mao mạch rất mỏng nên vận tốc máu phải chậm để tránh làm tổn thương

D. Áp lực máu trong mao mạch rất nhỏ nên vận tốc máu trong mao mạch rất chậm