Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên c...

Câu hỏi: Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là chị D đưa tin đồn thất thiệt về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị N tức giận đã xông vào nhà chị V mắng chửi nên bị chồng chị V đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D

B. Vợ chồng chị V, vợ chồng chị N và chị D

C. Vợ chồng chị V và chị D

D. Vợ chồng chị N và chị D